Element EKS 4001 powiększ

Element EKS 4001

Elementy kontrolno-sterujące EKS-4001 są przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaźnika) na sygnał z centrali, urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych, np. sygnalizatorów, klap dymowych, drzwi przeciwpożarowych itp

More details

327,18 zł

Umożliwiają kontrolowanie sprawności sterowanego urządzenia i poprawności jego zadziałania. Mają dodatkowe wejście kontrolne do nadzoru nie związanych ze sterowaniem urządzeń lub instalacji. Elementy EKS-4001 mogą pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000. Uruchomienie przekaźnika w elemencie kontrolno-sterującym następuje na rozkaz przesłany z centrali i jest sygnalizowane rozbłyskami jego czerwonej diody świecącej. Skasowanie alarmowania centrali powoduje powrotne przełączenie zestyków przekaźnika. Jest możliwe blokowanie przełączenia przekaźnika w uzasadnionych przypadkach jak również programowe wprowadzanie zwłoki czasowej w jego zadziałaniu. Układ elektroniczny elementu EKS-4001 kontroluje dwa niezależne wejścia na zwarcie lub rozwarcie (do wyboru) dołączonych do nich bezpotencjałowych zestyków zewnętrznych urządzeń, których przełączenie centrala sygnalizuje jako alarm techniczny. Element kontrolno-sterujący posiada rozbudowane oprogramowanie, umożliwiające jego elastyczne wykorzystanie w różnych zastosowaniach. Wyposażony jest w wewnętrzny izolator zwarć. Kodowanie adresu elementu odbywa się automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamięci. Specyfikacja

 • Napięcie pracy 16,5 - 24 V
 • Pobór prądu w stanie dozorowania < 145µA
 • Obciążalność styków przekaźnika 2 A/30 V, NO lub NC
 • Prąd kontrolny linii sterującej, bocznikujący zestyk NO przekaźnika max 0,615 mA
 • Opóźnienia zadziałania przekaźnika 2 s, 30 s, 60 s, 90 s
 • Czas, po którym następuje sprawdzenie zadziałania sterowanego urządzeń - bez określenia 40 s, 70 s, 130 s
 • Liczba wejść kontrolnych 2
 • Inicjacja wejścia kontrolnego styk bezpotencjałowy NO lub NC
 • Doprowadzenie kabli: -przewody linii dozorowej -przewody kontrolne lub sterujące 2 dławiki PG7 1, 2 lub 4 dławiki PG9
 • Temperatura pracy -25 oC do +55 oC
 • Klasa szczelności IP 65
 • Wymiary (mm)
  • -moduł bez obudowy - 101 x 52 x 19
  • -obudowa 1xEKS - 125 x 96 x 75
  • -obudowa 2xEKS - 125 x 168 x 75
  • -obudowa 4xEKS - 125 x 168 x 75
 • Masa
  • -moduł bez obudowy - 0,1 kg
  • -obudowa 1xEKS - 0,3 kg
  • -obudowa 2xEKS - 0,4 kg
  • -obudowa 4xEKS - 0,6 kg
 • Maksymalna liczba elementów współpracujących z centralą POLON 4200 - 50 POLON 4900 - 250

Masz pytanie - zadzwoń

Jesteśmy dostępni codziennie
od pon.do pt. 8.00 - 16.00

tel. 32 266 76 21

Wyślij mail:
sklep@esal.pl