Polityka prywatności

W związku Unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zacznie obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r. (RODO) zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest P.W. ESAL Jerzy Fredowicz z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 9, NIP 644-000-38-62, REGON: 003475525.

W jaki sposób mogę skontaktować się z administratorem?

Z Administratorem możesz się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: P.W. ESAL Jerzy Fredowicz, ul. Partyzantów 9, 41-200 Sosnowiec lub poczty elektronicznej na adres: esal@esal.pl

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:
- przetwarzania zamówień, w tym obsługi, wysyłki towarów i wystawiania faktur
- obsługi anulowania zamówień i zwrótów towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami
- prowadzenia statystyk

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i numer NIP.

Jakie masz prawa?

Masz prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych
- żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych
- żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
- przenoszenia Twoich danych osobowych
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Czy Twoje dane są bezpieczne?

W celu dbałości o bezpieczeństwo Twoich danych używamy bezpiecznego protokółu szyfrowania komunikacji (SSL) oraz innych systemów i rozwiązań mających na celu bezpieczeństwo danych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Co do zasady nie udostępniamy osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których mamy ku temu podstawę prawną.

Czy profilujemy Twoje dane osobowe lub przetwarzamy je automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie wykonujemy analizy danych, która mogłaby doprowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Ciebie, a w konsekwencji wpłynąć na Twoje prawa.


Masz pytanie - zadzwoń

Jesteśmy dostępni codziennie
od pon.do pt. 8.00 - 16.00

tel. 32 266 76 21

Wyślij mail:
sklep@esal.pl